Punëtori kreative me personat me shikim të dëmtuar me rastin e Shën Valentinit, 12 Shkurt

Me nxënësit e shkollës për të verbër ,,Dimitar Vllahov” u mbajt punëtori kreative. Tema e punëtorisë ishte dita e Shën Valentinit, ku ata punuan me dorë kartolina dhe dhurata të tjera prej argjile dhe leshi. Nxënësit bënë një numër të mirë të kartolinave dhe punimeve të dorës lidhur me temen e dashurisë. Kartolinat e krijuara … Read more

Orë noti për personat me pengesa në të pamurit, 10 shkurt

Projekti i USAID-it dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit, organizojnë aktivitete dhe ngjarje të llojllojshme për fëmijet me pengesa në të pamurit. Një prej aktiviteteve të shumta është edhe kursi për not i cili mbahet çdo javë në pishinën “Boris Trajkovski” në Shkup. Më 10 shkurt, 2019 Projekti CwVI realizoi оrë të … Read more

Punëtori për parandalimin e diabetit për persona me pengesa në të pamurit, 7 shkurt

Më 7 shkurt, 2019, në ambientet e Shoqatës së të verbërve në Shkup, Projekti për fëmijë me pengesa në të pamurit organizoi punëtori edukative për përfituesit e Qendrës për mbështetje të personave me pengesa në shikim. Punëtoria interaktive përfshiu një diskutim në mes të përfituesëve dhe edukatorit – një person mjekësor i cili lehtësoi punëtorinë. … Read more

Trajnim për trajtim të duhur të personave me pengesa në të pamurit

Në kuadër të Qendrës për mbështetje të personave me pengesa në të pamurit – Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit, më 8 shkurt 2019 është mbajtur trajnim edukativ për trajtimin e duhur të personave me pengesa në të pamurit, kushtuar vullnetarëve të ardhshëm, të cilët do të përfshihen në aktivitetet e rregullta të Qendrës … Read more