Ekzaminim i syve në kopshtin e fëmijëve „Bota e ngjyrave“ – Komuna Karposh, Shkup, 21 shkurt

Më 21 shkurt, 2019 ekipi i Projektit të USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit organizuan aktivitet për ekzaminim të syve në kopshtin e fëmijëve “Bota e ngjyrave” në Shkup. Fëmijët e moshës prej 3 deri në 6 vjet të këtij kopshti u ekzaminuan dhe 7 prej tyre u udhëzua për kontrollë … Read more

Punëtori mbi mënyrën e bashkëveprimit me personat me vështirësi në shikim në Tabanovcë dhe Llojan, 19 shkurt

Më 19 shkurt u mbajt trajnim edukativ për trajtimin e duhur të personave me vështirësi në shikim. Trajnimi ju kushtua ekipeve të Qendrës në Tabanovcë dhe ekipet e lëvizshme nga Likova dhe Llojani. Në këto lokacione, Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit punon me emigrantët që kanë mbërritur në Maqedoninë e Veriut. Trajnimi përmbajti … Read more