Skrining i syve në ‘Montesori Burimi’, 29 mars

Proekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në shikim organizoi skrining të syve për fëmijët e moshës 2,5 deri 6 vjeç në Çerdhen Montesori Izvorche. Nga skriningu, disa fëmijë u udhëzuan në kontrolla detajoze të mëtutjeshme.