Skrining i syve në çerdhen ‘Shoqëria e lumtur’, 9 prill

Proekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në shikim organizoi skrining të syve për fëmijët e moshës 2,5 deri 6 vjeç në Çerdhen Shoqëria e lumtur . Nga skriningu, disa fëmijë u udhëzuan në kontrolla detajoze të mëtutjeshme.