Skrining i syve në çerdhen ‘International Preschool of Skopje’- IPS, 10 prill

Proekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në shikim organizoi skrining të syve për fëmijët e moshës 2,5 deri 6 vjeç në
International Preschool of Skopje – IPS. Nga skriningu, disa fëmijë u udhëzuan në kontrolla detajoze të mëtutjeshme.