Skrining i syve në çerdhen ‘Green House’, 1prill

Proekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në shikim organizoi skrining të syve për fëmijët e moshës 2,5 deri 6 vjeç në Çerdhen Green House . Vullnetarët nga LK Darma morën pjesë në skrining. Nga skriningu, disa fëmijë u udhëzuan në kontrolla detajoze të mëtutjeshme.