Skrining i syve në çerdhen ‘Alfabeti i shthurur-fëmijët’, 17 prill

Proekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në shikim organizoi skrining të syve për fëmijët e moshës 2,5 deri 6 vjeç në Çerdhen Alfabeti i shthurur-fëmijët . Nga skriningu, disa fëmijë u udhëzuan në kontrolla detajoze të mëtutjeshme.