Shpallje për praktikant

Wednesday, July 12, 2017

Mundësi për punë praktike në Projektin e USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit

Pozita: Praktikant
Lloji i pozitës: afatshkurtë, nga gushti 2017 – dhjetor 2017, 20 orë / javë
Mbikqyrës: Drejtori i projektit apo mbikqyrës tjetër i caktuar
Lokacioni: UEJL Shkup,

Download (PDF, 387KB)