Shpallje për praktikant

E hënë, tetor 29, 2018

Mundësi për punë praktike në Projektin e USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit

Pozita: Praktikant
Lloji i pozitës: afatshkurtë, nga dhjetori 2018 – shkurt 2018, 20 orë / javë
Mbikqyrës: Drejtori i projektit apo mbikqyrës tjetër i caktuar
Lokacioni: UEJL Shkup,

Download (PDF, 1.88MB)