Punëtori për përpunimin e qelqit, 29 janar

Një nga aktivitetet që shfrytezuesit e qendrës për mbështetje të personave me pengesa në të pamurit e pëlqejnë më shumë është punëtoria për përpunimin e qelqit. Pjesëmarrësit shprehin kreativitetin dhe emocionin e tyre duke bërë pjesë të jashtëzakonshme të artit. Punëtoria për përpunimin e qelqit u mbajt në Studion Vitrum me 29 janar, 2019. 

Më poshtë mund të shihni disa fotografi nga kjo punëtori.