Projekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit shënoi Ditën e shkopit të bardhë (Foto)

« 1 2 »