Shpallje për praktikant

E hënë, tetor 29, 2018 Mundësi për punë praktike në Projektin e USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit Pozita: Praktikant Lloji i pozitës: afatshkurtë, nga dhjetori 2018 – shkurt 2018, 20 orë / javë Mbikqyrës: Drejtori i projektit apo mbikqyrës tjetër i caktuar Lokacioni: UEJL Shkup,

Shpallje për praktikant

Wednesday, July 12, 2017 Mundësi për punë praktike në Projektin e USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit Pozita: Praktikant Lloji i pozitës: afatshkurtë, nga gushti 2017 – dhjetor 2017, 20 orë / javë Mbikqyrës: Drejtori i projektit apo mbikqyrës tjetër i caktuar Lokacioni: UEJL Shkup,

Shpallje – koordinator për çështje arsimore, UEJL kampusi Shkup

Vacancy: Education coordinator – SEEU Campus – Skopje (Part-time position) Job Purpose: To be responsible for the effective coordination of the Resource Centers for visually impaired in accordance with the project specifications, including leading on specified activities and outcomes, coordination of special educators from various institutions and education authorities. Click here for more    

Shpallje për praktikant

Mundësi për punë praktike në Projektin e USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit Pozita: Praktikant Lloji i pozitës: afatshkurtë, nga nëntori 2016 – janar 2017, 20 orë / javë Mbikqyrës: Drejtori i projektit apo mbikqyrës tjetër i caktuar Lokacioni: UEJL Shkup, Më tepër info në linkun në vijim: intern_cwvip

Thirrje publike nr. 01/092015 – Furnizim me pajisje mjekësore

Thirrje publike nr. 01/092015 – Furnizim me pajisje mjekësore 3 Shtator 2015 Furnizim me pajisje mjekësore (detajet lidhur me llojet e pajisjeve janë të parashtruar në specifikacion). Lënda e furnizimit – Furnizim me pajisje mjekësore (detajet lidhur me llojet e pajisjeve janë të parashtruar në specifikacion). – Lënda e furnizimit nuk është e ndashme. – … Read more