Raporti vjetor i D132 për aktivitetet në Projektin e USAID dhe LCIF

ИЗВЕШТАЈ ОД АКТИВНОСТИТЕ НА ЛАЈОНС КЛУБОВИТЕ ВО ДИСТРИКТ 132 МАКЕДОНИЈА ВО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ВИД НА ДЕЦАТА ФИНАНСИРАН ОД LCIF И USAID

Членовите на Лајонс клубовите во дистрикт 132 Македонија и на Кабинетот на дистриктот, предводени од гувернерите во дистриктот, даваат огромен придонес во реализација на проектот за вид на децата, кој е најголемиот проект кој се реализира во Република Македонија со учество на Lions Clubs International преку кофинансирање на Lions Clubs International Foundation заедно со USAID.

Read more