Јавен повик бр. 01/092015 – Набавка на медицинска опрема

Јавен повик бр. 01/092015 – Набавка на медицинска опрема 3 Септември 2015 Набавка на медицинска опрема (деталите околу видот на опремата се наведени во спецификација). За повеќе информации на следниов линк: http://www.seeu.edu.mk/mk/information/tenders?id=1312

О Г Л А С – Административен координатор на проектот

О Г Л А С – Административен координатор на проектот 19 Јануари 2015 За пополнување на работно место со определено работно време Административен координатор на проектот….  За повеќе информации на следниов линк: www.seeu.edu.mk/mk/information/calls?id=1216