Конкурс – Практикант

Понеделник, 29 октомври, 2018 Платена позиција – Практикант во Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за Децата со пречки во видот Позиција: Практикант Времетраење: краток период од декември 2018 – фебруари 2019, 20 часа неделно Супервизор: Директор на Проектот или назначен претпоставен, Локација: Универзитет на Југоисточна Европа – Скопје,

Конкурс – Практикант

Wednesday, July 12, 2017 Платена позиција – Практикант во Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за Децата со пречки во видот Позиција: Практикант Времетраење: краток период од Август 2017 – Јануари 2017, 20 часа неделно Супервизор: Директор на Проектот или назначен претпоставен, Локација: Универзитет на Југоисточна Европа – Скопје,

Оглас (Вторник, 20 Јуни, 2017)

Предмет: Повик за аплицирање 2017-1 Наслов: Проект на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот Датум на издавање: 30 мај, 2017 Краен рок за прашања: 23 јуни, 2017 до 12:00 часот  Краен рок за аплицирање: 30 јуни, 2017 до 12:00 часот Универзитетот на Југоисточна Европа, преку проектот на УСАИД и LCIF за децата … Read more

Оглас за координатор за образование – ЈИЕ Универзитет, кампус Скопје

Vacancy: Education coordinator – SEEU Campus – Skopje (Part-time position) Job Purpose: To be responsible for the effective coordination of the Resource Centers for visually impaired in accordance with the project specifications, including leading on specified activities and outcomes, coordination of special educators from various institutions and education authorities. Click here for more    

Конкурс – Практикант

Платена позиција Практикант во Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за Децата со пречки во видот Позиција: Практикант Времетраење: краток период од Ноември 2016 – Јануари 2017, 20 часа неделно Супервизор: Директор на Проектот или назначен претпоставен, Локација: Универзитет на Југоисточна Европа – Скопје, Повеќе информации за конкурсот на: intern_cwvi