Драчево и нивните два објекти, Пеперутка 1 и 2

Следниот ден, отидовме во населбата Драчево во нивните два објекти, Пеперутка 1 и 2, каде што шспеавме да прегледаме60 деца на возраст спектар 3-6 години во неколку групи. датум 2015/07/23   * Напомена: Во текот на летниот период, градинките се посетени од помал број на деца што се должи на летените одмори. На пр. ако … Read more

Oбјектот Пржино

Во објектот Пржино, успеавме да прегледаме 32 деца на возраст од 3-6 години. датум 2015/07/22 * Напомена: Во текот на летниот период, градинките се посетени од помал број на деца што се должи на летените одмори. На пр. ако има 400 деца во текот на летниот период, во текот на годината има од 800 до … Read more

Градинката “8-ми Март” од Кисела Вода

По комуникација со Снежана Климановска од градинката “8-ми Март” од Кисела Вода со цел да се организираат базични очни прегледи во градинката, дознавме дека градинката е составена од 6 објекти – градинки клонови (објекти Расадник, Пржино, Пеперутка 1,Пеперутка 2, Стаплаче и Зеленика). Со помош на асистентката на на д-р Костовска, Елена Мишоска, успеавме да спроведеме … Read more

Ојбектот Мимоза

Следниот ден го посетивме ојбектот Мимоза. Успеавме да ги испитаме над 33 деца. Вработените и децата имаа позитивен став кон проектот и прегледите,и го  потенцираа значењето на проектот, бидејќи многу од родителите немаат време да ги однесат децата на очен преглед, поради нивните професионални обврски.  датум 2015/07/15   * Напомена: Во текот на летниот период, … Read more

Градинката – Детска радост

Реализацијата на бесплатните очини прегледи во градинките во Македонија започна од детска градинка “Детска радост”од општина Гази Баба, Скопје. Директорката на градинката “Детска радост”, Лилјана Крстевски, топло не пречекаа, изразувајќи благодарност за вклучувањето на градинките во овој проект, го сподели големиот интерес од страна на родителите за можноста за бесплатни очни прегледи на нивните деца. … Read more