Orë noti në qendrën sportive ,,Boris Trajksovski”, 17 shkurt

Më 17 shkurt, përfituesit e projektit CwVI patën mundësi të ndiqnin një orë tjetër pa pagesë në qendrën sportive ,,Boris Trajkovski”. Ky aktivitet ka filluar në qershor të 2017-ës dhe që atëherë është bërë aktivitet i rregullt dhe shumë i pëlqyer nga përfituesit e projektit.