Newsletter

Numri IV, mars 2018 – dhjetor 2018

Projekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit, – letërnjohtim i shkurtër (broshurë), publikuar në shtator, 2018.

Numri III, shtator 2017 – shkurt 2018

Numri II, janar – gusht 2017

Numri I, janar – dhjetor 2016