Скрининг активност во градинката „Литл ми“ - Скопје, 15 февруари

На 15-ти февруари, 2019 тимот на Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот продолжи со скрининг активностите, овој пат во градинката „Литл ми“ во Скопје. Деца од 3 до 6 годишна возраст беа прегледани и ниту еден од нив не беше упатен за понатамошен очен преглед, што е голема реткост.

 

Read more

Креативна работилница за деца со оштетен вид, 12 февруари

Во рамките на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид – Црвен крст на град Скопје, на 12 Февруари 2019 година, во училиштето за деца со оштетен вид – ДУРДМОВ „Димитар Влахов”, се реализира креативна работилница наменета за децата со оштетен вид. На самиот почеток на работилницата од страна на тимот на Центарот во вид на краток вовед беше објаснето што ќе се работи на работилницата. Темата на работилницата беше изработка на честитки и предмети од глина и волна по повод 14 февруари – Денот на …

Read more

Часови по пливање за лицата со пречки во видот, 10 февруари

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот, организираат голем број на активности и круг на настани за деца со оштетен вид. Eден од многуте активности е, исто така, бесплатен час за пливање кој се одржува секоја недела во базенот “Борис Трајковски” во Скопје.

На 10-ти февруари, 2019 година Проектот за децата со оштетен вид организираше час по пливање за лица со оштетен вид во базенот “Борис Трајковски” – Скопје.

Read more

Работилница за превенција на дијабетес за лица со оштетен вид, 7 февруари

На 7-ми февруари 2019 година, во просториите на Сојузот на слепи лица во Скопје, Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот организираше едукативна работилница за корисниците на Центарот за поддршка за лица со оштетен вид. Интерактивната работилница опфати дискусија помеѓу корисниците и едукаторот – медицинска личност која ја олеснуваше работилницата. Сите учесници добија совети за дијабетес. Темата опфати информации, како што се светската статистика за луѓето со оваа болест, рано откри…

Read more

Обука за правилно постапување со лица со оштетен вид

Во рамките на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид – Црвен крст на град Скопје, на 8 февруари 2019 година, се реализираше обука за правилно постапување со лица со оштетен вид наменета за идни волонтери кои ќе бидат вклучени во редовните активности на Центарот за поддршка.

Обуката се состоееше од презентација на работата на Центарот, неговото функционирање и редовните активности во Центарот, совети за правилно постапување со лицата со оштетен вид преку практична презентација, прикажувањ…

Read more

Скрининг активност во градинката „Литл ми“ – Скопје, 15 февруари

На 15-ти февруари, 2019 тимот на Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот продолжи со скрининг активностите, овој пат во градинката „Литл ми“ во Скопје. Деца од 3 до 6 годишна возраст беа прегледани и ниту еден од нив не беше упатен за понатамошен очен преглед, што е голема реткост.  

Креативна работилница за деца со оштетен вид, 12 февруари

Во рамките на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид – Црвен крст на град Скопје, на 12 Февруари 2019 година, во училиштето за деца со оштетен вид – ДУРДМОВ „Димитар Влахов”, се реализира креативна работилница наменета за децата со оштетен вид. На самиот почеток на работилницата од страна на тимот на Центарот во вид … Read more

Часови по пливање за лицата со пречки во видот, 10 февруари

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот, организираат голем број на активности и круг на настани за деца со оштетен вид. Eден од многуте активности е, исто така, бесплатен час за пливање кој се одржува секоја недела во базенот “Борис Трајковски” во Скопје. На 10-ти февруари, 2019 година Проектот за децата … Read more

Работилница за превенција на дијабетес за лица со оштетен вид, 7 февруари

На 7-ми февруари 2019 година, во просториите на Сојузот на слепи лица во Скопје, Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот организираше едукативна работилница за корисниците на Центарот за поддршка за лица со оштетен вид. Интерактивната работилница опфати дискусија помеѓу корисниците и едукаторот – медицинска личност која ја олеснуваше работилницата. Сите … Read more

Обука за правилно постапување со лица со оштетен вид

Во рамките на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид – Црвен крст на град Скопје, на 8 февруари 2019 година, се реализираше обука за правилно постапување со лица со оштетен вид наменета за идни волонтери кои ќе бидат вклучени во редовните активности на Центарот за поддршка. Обуката се состоееше од презентација на работата на … Read more