Активност за очен скрининг во градинката Детско царство, 18 април

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот направи скрининг на очи кај дечиња од 2,5 до 6 годишна возраст во градинката Детско царство во Скопје.За време на скринингот на неколку деца им беше препорачан понатамошен преглед.

Read more

Скрининг на очи во градинката ‘Бушава азбука-кидс’, 17 април

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот направи скрининг на очи кај дечиња од 2,5 до 6 годишна возраст во градинката Бушава азбука-кидс во Скопје.За време на скринингот на неколку деца им беше препорачан понатамошен преглед.

Read more

Креативни работилници за децата со пречки во видот, 12 април

Сите часови во Ресурсните центри се одржани според неделниот распоред. Одржани се вкупно 50 часови во сите четири Ресурсни центри во Велес, Штип, Тетово и Битола, вклучувајќи ги и часовите во училиштето за слепи во Скопје.

Посебно е истакнато и неделното гледање на аудитивно-фонемска приказна “Снежана и седумте џуџиња” со учениците со оштетен вид со користење на паметната табла. Учениците ја прераскажуваат приказната со помош на дефектолозите. Потоа, децата создаваат загатка со поврзување на …

Read more

Активност за очен скрининг во градинката Пиколини, 11 април

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот направи скрининг на очи кај дечиња од 2,5 до 6 годишна возраст во градинката Пиколини во Скопје.За време на скринингот на неколку деца им беше препорачан понатамошен преглед.

Read more

Очен скрининг во градинката ‘International Preschool of Skopje ’- IPS, 10 април

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот направи скрининг на очи кај дечиња од 2,5 до 6 годишна возраст во
International Preschool of Skopje – IPS. За време на скринингот на неколку деца им беше препорачан понатамошен преглед.

Read more

Активност за очен скрининг во градинката Детско царство, 18 април

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот направи скрининг на очи кај дечиња од 2,5 до 6 годишна возраст во градинката Детско царство во Скопје.За време на скринингот на неколку деца им беше препорачан понатамошен преглед.

Скрининг на очи во градинката ‘Бушава азбука-кидс’, 17 април

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот направи скрининг на очи кај дечиња од 2,5 до 6 годишна возраст во градинката Бушава азбука-кидс во Скопје.За време на скринингот на неколку деца им беше препорачан понатамошен преглед.

Креативни работилници за децата со пречки во видот, 12 април

Сите часови во Ресурсните центри се одржани според неделниот распоред. Одржани се вкупно 50 часови во сите четири Ресурсни центри во Велес, Штип, Тетово и Битола, вклучувајќи ги и часовите во училиштето за слепи во Скопје. Посебно е истакнато и неделното гледање на аудитивно-фонемска приказна “Снежана и седумте џуџиња” со учениците со оштетен вид со … Read more

Активност за очен скрининг во градинката Пиколини, 11 април

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот направи скрининг на очи кај дечиња од 2,5 до 6 годишна возраст во градинката Пиколини во Скопје.За време на скринингот на неколку деца им беше препорачан понатамошен преглед.

Очен скрининг во градинката ‘International Preschool of Skopje ’- IPS, 10 април

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот направи скрининг на очи кај дечиња од 2,5 до 6 годишна возраст во International Preschool of Skopje – IPS. За време на скринингот на неколку деца им беше препорачан понатамошен преглед.