Kuizet e projektit CwVI joshin fëmijët t’i përkushtohen më shumë mësimit

Në të gjitha qendrat burimore për personat me pengesa në të pamurit, fëmijët mësojnë nëpërmjet argëtimit – duke iu përgjigjur kuiz testeve me ndihmën e tabelës interaktive. Personat që kanë shikim tërësisht të humbur, kanë mundësi që nëpërmjet opsionit audio të kuizit të jenë në gjendje të konkurrojnë në mënyrë të barabartë me pjesëmarrësit e tjerë. Dëshiron që dhe ti të luash me kuizet tona?  Kliko këtu