Почетна

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот на Алсат 3.10.2018 CwVIP го презентираше стручниот труд на Меѓународната Конференција, 13-15 Септември ФИЛМ ЗА ЛИЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ВИДОТ И НИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ

CwVIP го презентираше стручниот труд на Меѓународната Конференција, 13-15 Септември

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот оваа година го поднесе стручниот труд на 5-ата меѓународна конференција за специјална едукација „Трансформација кој одржливо и флексибилно општество за лицата со пречки во видот“ која се одржа во …

Read more

ФИЛМ ЗА ЛИЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ВИДОТ И НИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ


Видеото е нераскажана приказна за стотици лица со оштетен вид во Македонија кои се предизвикуваат себеси и заедницата, преку ангажирање во многу активности и програми.

Read more

Новогодишна креативна работилница за децата со оштетен вид, декември 17, 2018

На 12 декември се оддржа новогодишна креативна работилница со децата од државното училиште за деца и младинци со оштетен вид “Димитар Влахов“ од Скопје.

Работилницата имаше неколку вежби преку кои децата ги изразуваа своите можности и вештини, преку пеење и глума. На вежбата по актерство, беше раскажана приказна, за која на самиот крај дојдоа самите до заклучокот и главната порака на приказната.

Преку 20 деца кои учествуваа во работилницата, повеќе од 2 часа ужваа во времето исполнето со с…

Повеќе

Очен скрининг во ОУ „Сабедин Бајрами“ - Камењане, 11 декември

На 11-ти декември 2018, стафот на проектот за деца со пречки во видот организираше очен преглед во ОУ ,,Сабедин Бајрами”, во селото Камењане, тетовско. Исто така, во оваа училиште беа донесени и деца од подрачје училишта од село Синичан и Седларце. За време на оваа активност беа прегледани 174 деца од прво до трето одделение, а 67 од нив беа упатени за дополнителна очна контрола.

 

Повеќе

Отварање на Регионален ресурсен центар за слепи лица во Битола, 12 декември 2018

На 12 декември 2018, Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот, се придружи на официјалното отварање на регионален ресурсен центар за слепи лица кој покрива 5 општини околу Битола. Планираните активности ќе ги спроведува Здружението на слепи лица. Реновирањето на објектот е помогнато од страна на УНДП во соработка со општина Битола и Министерството за труд и социјална политика. Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот ќе помогне во развивањето на содржините и програмите,…

Повеќе

Очен скрининг во основното училиште „Култура“ - Матејче, 13 декември

На 13 декември 2018 тимот на Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот продолжија со скрининг активностите во основното училиште „Култура“ во Матејче, општина Липково.

134 деца од 1 до 3 одделение од ова училиште беа прегледани, од кои 43 деца беа упатени за понатамошен детален очен преглед.

 

Повеќе

Одбележување на Меѓународниот дена на лицата со попреченост, 17 декември, 2018

На 3 декември 2018, Сандра Танчева, 6 одделенка и корисник на ресурсниот центар Штип, учествуање на училишната приредба по повод одбележување на Меѓународниот ден за лица со попречености. Со помош на специјалниот едукатор од ресурсниот центар Штип, таа се подготвуваше за успешно да ја изрецитира поемата “Нова, Нова година“ на приредбата.

 

Повеќе