Fillimi

Projekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit Alsat 3.10.2018 30,214 skrinigje të syve për fëmijë deri në dhjetor 2018! Kuizet e projektit CwVI joshin fëmijët t'i përkushtohen më shumë mësimit

30,214 skrinigje të syve për fëmijë deri në dhjetor 2018!

Projekti për fëmijët me pengesa në të pamurit mbyll vitin 2018 me 30,214 skriningje të syve për fëmijët. Një sukses i madh, duke tejkaluar objektivin prej 23,000 deri në fund të vitit 2018.

Shihemi në vitin 2019!

 

Më tepër

Kuizet e projektit CwVI joshin fëmijët t'i përkushtohen më shumë mësimit

Në të gjitha qendrat burimore për personat me pengesa në të pamurit, fëmijët mësojnë nëpërmjet argëtimit – duke iu përgjigjur kuiz testeve me ndihmën e tabelës interaktive. Personat që kanë shikim tërësisht të humbur, kanë mundësi që nëpërmjet opsion…

Më tepër

Ekzaminim i syve në kopshtin e fëmijëve „Little me“ - Shkup, 15 shkurt

Më 15 shkurt, 2019 ekipi i Projektit të USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit organizuan aktivitet për ekzaminim të syve në kopshtin e fëmijëve “Little me” në Shkup. Fëmijët e moshës prej 3 deri në 6 vjet të këtij kopshti u ekzaminuan dhe asnjë prej tyre nuk u udhëzua për kontrollë plotësuese, që është fenomen i rrallë.

 

Lexo

Punëtori kreative për fëmijët me shikim të dëmtuar, 12 shkurt

Në kuadër të Qendrës për mbështetje të personave me pengesa në të pamurit më 12 shkurt, 2019 në shkollën për fëmijë me shikim të dëmtuar – ,,Dimitar Vlahov” u organizua punëtori kreative për fëmijët me pengesa në të pamurit.

Tema e punëtorisë ishte krijimi i kartolinave dhe objekteve nga glina dhe leshi, me rastin e 14 shkurtit – Ditës së Shën Valentinit. Fëmijët me dëshirë dhe interes të madh, bënë një numër të madh të kartolinave të dashurisë dhe gjithashtu numër të madh të artizanateve që …

Lexo

Orë noti për personat me pengesa në të pamurit, 10 shkurt

Projekti i USAID-it dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit, organizojnë aktivitete dhe ngjarje të llojllojshme për fëmijet me pengesa në të pamurit. Një prej aktiviteteve të shumta është edhe kursi për not i cili mbahet çdo javë në pishinën “Boris Trajkovski” në Shkup.

Më 10 shkurt, 2019 Projekti CwVI realizoi оrë të notit për personat me shikim të dëmtuar në pishinën  “Boris Trajkovski”.

Lexo

Punëtori për parandalimin e diabetit për persona me pengesa në të pamurit, 7 shkurt

Më 7 shkurt, 2019, në ambientet e Shoqatës së të verbërve në Shkup, Projekti për fëmijë me pengesa në të pamurit organizoi punëtori edukative për përfituesit e Qendrës për mbështetje të personave me pengesa në shikim. Punëtoria interaktive përfshiu një diskutim në mes të përfituesëve dhe edukatorit – një person mjekësor i cili lehtësoi punëtorinë. Të gjithë pjesëmarrësit morën këshilla lidhur me diabetin. Tema mbuloi informacione të tilla si statistika botërore për njerëzit me këtë sëmundje, zbu…

Lexo

Trajnim për trajtim të duhur të personave me pengesa në të pamurit

Në kuadër të Qendrës për mbështetje të personave me pengesa në të pamurit – Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit, më 8 shkurt 2019 është mbajtur trajnim edukativ për trajtimin e duhur të personave me pengesa në të pamurit, kushtuar vullnetarëve të ardhshëm, të cilët do të përfshihen në aktivitetet e rregullta të Qendrës për mbështetje.

Trajnimi përmbante paraqitjen e punës së përgjithshme të Qendrës për mbështetje, funksionimin e saj dhe aktivitetet e rregullta në Qendër, këshilla për trajtimi…

Lexo