Fillimi

Projekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit Alsat 3.10.2018 Kuizet e projektit CwVI joshin fëmijët t'i përkushtohen më shumë mësimit CwVIP prezentoi punimin shkencor në konferencën e 5-të ndërkombëtare, 13-15 Shtator

Kuizet e projektit CwVI joshin fëmijët t'i përkushtohen më shumë mësimit

Në të gjitha qendrat burimore për personat me pengesa në të pamurit, fëmijët mësojnë nëpërmjet argëtimit – duke iu përgjigjur kuiz testeve me ndihmën e tabelës interaktive. Personat që kanë shikim tërësisht të humbur, kanë mundësi që nëpërmjet opsion…

Më tepër

CwVIP prezentoi punimin shkencor në konferencën e 5-të ndërkombëtare, 13-15 Shtator

Projekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit më herët këtë vit paraqiti një punim shkencor në konferencën ndërkombëtare të 5-të për edukim special, e titulluar “Transformimi drejt një shoqërie të qëndrueshme dhe fleksibile për perso…

Më tepër

Aktivitet për ekzaminim të syve në shkollën fillore ,,Sabedin Bajrami”– Kamjan, 11 dhjetor

Me 11 dhjetor 2018, stafi i projektit për fëmijë me pengesa në të pamurit, zhvilluan aktivitet për ekzaminim të syve në shkollën fillore ,,Sabedin Bajrami” në fshatin Kamjan të Tetovës. Gjithashtu, në këtë shkollë u sollën edhe fëmijët e zonës Siniçan dhe Selarce për kontroll të syve. Gjithsej u kontrolluan 274 fëmijë të klasës së parë, dytë dhe tretë. 67 nga 274 fëmijë u udhëzuan për ekzaminim të mëtutjeshëm të syve.

 

Lexo

Hapja e qendrës burimore regjionale në Manastir për persona të verbër, 12 dhjetor 2018

Më 12 dhjetor, 2018, projekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit mori pjesë në hapjen oficiale të qendrës burimore regjionale në Manastir për persona të verbër. Aktivitetet e parapara për anëtarët e pesë komunave regjionale që janë pjesë e kësaj qendre burimore do ti realizojë Shoqata e të verbërve.  Për renovimin e ndërtesës ka ndihmuar UNDP, ndërsa projekti i USAID dhe LCIF për fëmijë me pengesa në të pamurit, do të ndihmojë në krijimin e  përmbajtjes dhe aktiviteteve duke u…

Lexo

Skrining i syve në shkollën fillore 'Kultura', fshati Mateç,13 dhjetor

Me 13 dhjetor ekipi i Projektit të USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit zhvilloi aktivitet për skrining të syve në shkollën fillore “Kultura” në fshatin Mateç të komunës së Likovës.

Gjatë këtij aktiviteti u kontrolluan 134 fëmijë nga klasa e 1 deri 3 dhe 43 prej tyre u dërguan për ekzaminim të mëtutjeshëm detal të syve.

 

Lexo

Trajnim për arsimtarët e shkollave fillore nga regjioni i Gostivarit, 4 dhjetor

Me 4 dhjetor, 2018 projekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit vazhduan me modulin e dytë të dizajnuar për mësimdhënësit nga shkollat fillore nga regjioni i Shkupit. Kjo punëtori është i katërt e organizuar për mësimdhënësit nga shkollat e rregullta, e cila është e 14-ta me radhë për vitin 2018 me qëllim promovimin e arsimimit inkluziv në shkollat e rregullta për fëmijët me pengesa në të pamurit.

Mbi 10 mësimdhënës nga ekipet inkluzive morrën pjesë në trajnimin një-ditor, k…

Lexo

Not - 2 dhjetor

Gjatë kësaj jave, në pishinën e qendrës sportive “Boris Trajkovski” u mbajtën orë noti për personat me pengesa në të pamurit – aktivitet që ka nisur të implementohet nga qershori i vitit 2017 dhe shumë i dëshiruar nga ana e beneficientëve.

Lexo