Federata Arabe në qendrën për mbështetje të personave me pengesa në të pamurit në Shkup, 20 nëntor 2018

Me 20 nëntor, 2018, kryetari i Federatës arabe të të verbërve, Dr. Khaled Al Naemi nga Katari mbajti prezentim informativ në qendrën për mbështetje në kuadër të projektit të USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit në Shkup, duke ndarë eksperienca dhe rekomandime për përmirësimin e gjendjes të personave me pengesa në të pamurit në Maqedoni, si dhe gjetjen e mundësisë për bashkëpunim në të ardhmen.

Në fund të prezentimit kishte pyetje dhe përgjigje nga pjesëmarrësit.

Shfrytëzuesit nga qendra për mbështetje, përfaqësuesit nga lidhja e të verbërve, anëtarë të stafit të Projektit morën pjesë në këtë aktivitet.