Ekzaminim i syve në kopshtin e fëmijëve „Cool kids“ – Shkup, 7 shkurt

Më 7 shkurt, 2019 ekipi i Projektit të USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit organizuan aktivitet për ekzaminim të syve në kopshtin e fëmijëve “Cool kids” në Shkup. Fëmijët e moshës prej 3 deri në 6 vjet të këtij kopshti u ekzaminuan dhe për 5 prej tyre u dhanë udhëzime për kontrolla plotësuese.