Ekzaminim i syve në kopshtin e fëmijëve „Bota e ngjyrave“ – Komuna Karposh, Shkup, 21 shkurt

Më 21 shkurt, 2019 ekipi i Projektit të USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit organizuan aktivitet për ekzaminim të syve në kopshtin e fëmijëve “Bota e ngjyrave” në Shkup. Fëmijët e moshës prej 3 deri në 6 vjet të këtij kopshti u ekzaminuan dhe 7 prej tyre u udhëzua për kontrollë plotësuese.