Ekzaminim i syve në kopshtin e fëmijëve „Bota e ngjyrave“ – Komuna Aerodrom, Shkup, 28 shkurt

Më 28 shkurt, 2019 ekipi i Projektit të USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit organizuan aktivitet për ekzaminim të syve në kopshtin e fëmijëve “Bota e ngjyrave” në komunën e Aerodromit në Shkup. Të gjithë fëmijët e moshës prej 3 deri në 6 vjet të këtij kopshti u ekzaminuan. Nga grupi i kontrolluar, 4 prej tyre u udhëzua për kontrollë plotësuese.

Më poshtë mund të gjeni disa foto nga aktiviteti i sotëm i skriningut.