Aktivitetet të qendrës për mbështetje të personave me shikim të dëmtuar, 25 – 30 nëntor

Këtë javë në qendrën për mbështetje u mbajtën kurse për gjuhën angleze për fëmijët me pengesa në të pamurit.

Kursi për alfabetin Braj u organizua me një grup poashtu.

Gjithashtu në Qendrën për mbështetje për personat me vështirësi në shikim u dha mbështetje individuale për përmirësimin e aftësive kompjuterike dhe gjuhës angleze, në bashkëpunim me vullnetarë nga Korpusi i paqes.