Aktivitet për skrining të syve në shkollën fillore ,,5 Tetori”, Nikushtak, 26 dhjetor, 2018

Me 26 dhjetor, 2018 stafi i projektit CwVIP organizoi aktivitet për ekzaminim të syve në shkollën fillore ,,5 Tetori”. Në këtë shkollë gjithsej u kontrolluan 116 nxënës nga klasa 1 deri 3 të fshatrave Nikushtak dhe Ropalcë. Nga 116 nxënës, 49 prej tyre u udhëzuan për ekzaminim të mëtutjeshëm të syve.