Aktivitet për skrining të syve në çerdhen ‘Mbretëria e fëmijëve, 18 prill

Proekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në shikim organizoi skrining të syve për fëmijët e moshës 2,5 deri 6 vjeç në Çerdhen Mbretëria e fëmijëve. Nga skriningu, disa fëmijë u udhëzuan në kontrolla detajoze të mëtutjeshme.