Aktivitet për skrining të syve në çerdhen, 11 prill

Proekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në shikim organizoi skrining të syve për fëmijët e moshës 2,5 deri 6 vjeç në Çerdhen Pikolini . Nga skriningu, disa fëmijë u udhëzuan në kontrolla detajoze të mëtutjeshme.