30,214 skriningje të syve për fëmijë deri në dhjetor 2018!

Projekti për fëmijët me pengesa në të pamurit mbyll vitin 2018 me 30,214 skriningje të syve për fëmijët. Një sukses i madh, duke tejkaluar objektivin prej 23,000 deri në fund të vitit 2018.

Shihemi në vitin 2019!