Јавен повик бр. 02/062015

Јавен повик бр. 02/062015

19 Јуни 2015

. Ангажирање на агенција за промовирање на Проектот „Деца со пречки во вид”

За повеќе информации на следниов линк: http://www.seeu.edu.mk/mk/information/tenders?id=1293