Јавен повик бр. 01/092015 – Набавка на медицинска опрема

Јавен повик бр. 01/092015 – Набавка на медицинска опрема

3 Септември 2015

Набавка на медицинска опрема (деталите околу видот на опремата се наведени во спецификација).

За повеќе информации на следниов линк:

http://www.seeu.edu.mk/mk/information/tenders?id=1312