Час по пливање во спортскиот центар “Борис Трајковски”, 17 февруари

На 17-ти февруари, корисниците на Проектот CwVI имаа можност да учествуваат на уште еден бесплатен час по пливање во спортскиот центар “Борис Трајковски”. Оваа активност започна во јуни 2017 година и оттогаш е редовна активност и многу сакана од корисниците на проектот.