Скрининг на очи во градинката ‘Green House’, 1 април

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот направи скрининг на очи кај дечиња од 2,5 до 6 годишна возраст во градинката Green House во Скопје. На скринингот присуствуваа и волонтерите од ЛК Дарма. За време на скринингот на неколку деца им беше препорачан понатамошен преглед.