Скрининг на очи во градинката ‘Веселата дружина’, 9 април

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот направи скрининг на очи кај дечиња од 2,5 до 6 годишна возраст во градинката Веселата Дружина во Скопје.За време на скринингот на неколку деца им беше препорачан понатамошен преглед.