Скрининг активност во градинката “Младост“

На 21-ви декември, нашиот проектен тим заедно со д-р Фатмир Џафери продолжија со скрининг активностите во две градинки.

Во градинката „Младост“ во Тетово се спроведоа 23 очни прегледи на децата од 3 до 6 години, од кои  15 дечиња  беа упатени за понатамошен очен преглед.