Скрининг активност во градинката „Ангел Шајче -Бубамара“

Денес на 1-ви Јуни 2017 тимот на Проектот на УСАИД и ЛЦИФ заедно со Д-р Шерибане Емини  продолжија со скрининг активностите по втор пат во градинката „Ангел Шајче – Бубамара“каде беа спроведени 42 очни прегледи за деца од 3-6 годишна возраст и  9 деца беа упатени во понатамошен очен преглед.