Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот на Алсат 3.10.2018