Очен скрининг во ОУ ,,Фаик Коница” – Слупчане, 20 декември, 2018

На 20 декември 2018, Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот спроведе скрининг активности во основното училиште ,,Фаик Коница“ во Слупчане, Липково. 199 ученици од 1-3 одделени беа скрининрани, а 83 од нив беа препратени на дополнителен детален преглед.