Очен скрининг во ОУ „Коста Рацин“ – Брвеница, 23 ноември

На 23-ти ноември, 2018 проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот организираше очен преглед во О.У „Коста Рацин“ – Брвеница, каде што беа прегледани учениците од 1-во до 3-то одд. Вкупно беа прегледани 114 деца од кои за 22 од нив беа упатени за дополнителна очна контрола.