Очен скрининг во ОУ ,,Андон Зако Чајупи” и ОУ ,,Култура”, 24 и 25 декември, 2018

На 24 и 25 декември 2018, Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот спроведе скрининг активности во основното училиште ,,Антон Зако Чајупи“ во Отља и во основното училиште ,,Култура” во Виштица. 146 ученици од 1-3 одделени беа скрининрани, а 52 од нив беа препратени на дополнителен детален преглед.