Очен скрининг во градинката ‘International Preschool of Skopje ’- IPS, 10 април

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот направи скрининг на очи кај дечиња од 2,5 до 6 годишна возраст во
International Preschool of Skopje – IPS. За време на скринингот на неколку деца им беше препорачан понатамошен преглед.