Оглас (Вторник, 20 Јуни, 2017)

Предмет: Повик за аплицирање 2017-1

Наслов: Проект на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот

Датум на издавање: 30 мај, 2017

Краен рок за прашања: 23 јуни, 2017 до 12:00 часот  Краен рок за аплицирање: 30 јуни, 2017 до 12:00 часот

Универзитетот на Југоисточна Европа, преку проектот на УСАИД и LCIF за децата со пречки во видот бара апликации од Лајонс клубовите во Македонија за финансирање на активности во рамките на проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот.

Download (PDF, 334KB)

Download (PDF, 297KB)