Конкурс – Практикант

Платена позиција Практикант во Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за Децата со пречки во видот

Позиција: Практикант
Времетраење: краток период од Ноември 2016 – Јануари 2017, 20 часа неделно
Супервизор: Директор на Проектот или назначен претпоставен,
Локација: Универзитет на Југоисточна Европа – Скопје,

Повеќе информации за конкурсот на: intern_cwvi