Конкурс – Практикант

Понеделник, 29 октомври, 2018

Платена позиција – Практикант во Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за Децата со пречки во видот

Позиција: Практикант
Времетраење: краток период од декември 2018 – фебруари 2019, 20 часа неделно
Супервизор: Директор на Проектот или назначен претпоставен,
Локација: Универзитет на Југоисточна Европа – Скопје,

Download (PDF, 1.88MB)