Конкурс – Практикант

Wednesday, July 12, 2017

Платена позиција – Практикант во Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за Децата со пречки во видот

Позиција: Практикант
Времетраење: краток период од Август 2017 – Јануари 2017, 20 часа неделно
Супервизор: Директор на Проектот или назначен претпоставен,
Локација: Универзитет на Југоисточна Европа – Скопје,

Download (PDF, 387KB)