Активности во Центарот за поддршка за лица со пречки во видот, ноември 25-30

Оваа недела во Центарот за поддршка се одржаа основни часови по англиски јазик за деца со оштетен вид.
Часови по Браево писмо беа организирани со една група.

Исто така, децата со оштетен вид имаа индивидуална поддршка за подобрување на нивните компјутерски вештини и англиски јазик, со волонтер од Peace Corps.